Chestionare auto

CAPITOLUL VIII: Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

Art. 105
(1)Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de
15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a carui raza de competenta a fost constatata
fapta.
(2)Plângerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la
data înregistrarii acesteia pâna la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti.
(3)Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data
depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe
raza careia a fost savârsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie
pentru o perioada de 30 de zile.
(4)Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului
Bucuresti ori înlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General
al Politiei Române ori adjunctul acestuia, pe a carei raza de competenta a fost savârsita contraventia,
din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este
în curs de solutionare, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.
(5)Plângerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit în termen instantei de judecata pe raza careia a fost
savârsita fapta.
Art. 1051
În cazul în care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui
accident de circulatie, instanta de judecata învestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din
care face parte agentul constatator, partile implicate în eveniment si societatea de asigurare.
Art. 1052
(1)Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a
ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu,
fara vreo alta formalitate.
(2)Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor români cu domiciliul în strainatate,
devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru
executare, politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.
(3)Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române comunica în scris
Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, în cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu,
numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a
contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate în evidenta si a fi conditionata intrarea pe
teritoriul României a contravenientului.
Art. 106
(1)În cazul în care instanta învestita cu solutionarea cauzei a respins plângerea contravenientului
împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea
complementara, îsi produce efectele dupa data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti si expirarea
valabilitatii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.
(2)Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie în acelasi termen în care se
prescrie sanctiunea contraventionala principala.

Codul Rutier - alte capitole

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
CAPITOLUL II: Vehiculele
CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule
CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera
CAPITOLUL V: Reguli de circulatie
CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse
CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Chestionare auto - 40 Teste

Aveti mai jos pregatite 40 de teste auto ce acopera tot codul rutier, acesta poate fi invatat din raspunsurile explicate la fiecare intrebare, eliminand astfel plictiseala de a citit codul rutier fara a-l intelege in totalitate.

Chestionar aleator

Intrebari teste pe categorii

Puteti rezolva fiecare intrebare individual, veti primi varianta corecta alaturi de explicatie.