Chestionare auto

CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse

Art. 76
Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care întruneste elementele
constitutive ale unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei
ordonante de urgenta.
Art. 77
(1)Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai,
neînmatriculat sau neînregistrat, se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani.
(2)Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar
fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.
(3)Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu numar fals de înmatriculare sau de
înregistrare se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4)Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu
numarul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat,
care nu are drept de circulatie în România, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
Art. 78
(1)Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu
poseda permis de conducere se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2)Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de care o persoana al carei permis
de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv
sau permisul i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata
sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseste cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amenda.
(3)Cu pedeapsa prevazuta a alin. (2) se sanctioneaza si persoana care încredinteaza cu stiinta un
autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla în una
dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla
sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte
similare acestora.
Art. 79
(1)Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o
îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2)Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un
tramvai si care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte
similare acestora.
(3)Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se
stabilesc de catre Ministerul Sanatatii, iar lista acestora se publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(4)Daca persoana aflata în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) efectueaza transport public
de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla în procesul de instruire practica a
unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau în timpul desfasurarii probelor practice ale
examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.
(5)Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a
instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat în
timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se
supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a
prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se
pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Art. 80
(1)Recoltarea probelor biologice se face în institutii medicale autorizate sau în institutii medico-legale
si se efectueaza numai în prezenta unui reprezentant al politiei rutiere.
(2)Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei în organism de substante ori produse stupefiante
sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face în institutiile medico-legale autorizate, în
conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii.
(3)Stabilirea prezentei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei în organism a
substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre
politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.
(4)Stabilirea concentratiei de alcool în aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui
mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
(5)Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic
certificat si depistata ca având o concentratie de pâna la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate
solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre institutiile medicale prevazute la alin. (1), în
vederea stabilirii îmbibatiei de alcool în sânge.
(6)Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca având o
concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor
biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
(7)Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, testati în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care
indica prezenta, în produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor
cu efecte similare acestora, li se recolteaza obligatoriu probe biologice.
Art. 81
(1)Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat
în procesul de instruire, sau de examinatorul autoritatii competente, aflat în timpul desfasurarii probelor
practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de
circulatie în urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau
mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fara încuviintarea
politiei care efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2)Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea
locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea
integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la
fata locului.
(3)Nu constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el
însusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara în masura sa acorde asistenta
medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de înmatriculare sau
înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, daca se înapoiaza imediat la
locul accidentului.
(4)Nu constituie infractiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu
regim de circulatie prioritara, daca acesta anunta de îndata politia si dupa terminarea misiunii se
prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, în vederea
întocmirii documentelor de constatare.
(5)Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar
conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.
Art. 82
(1)Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a
examinatorului autoritatii competente, aflat în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului
pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau
medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca
rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pâna
la recoltarea probelor biologice ori pâna la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic
sau pâna la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora în aerul expirat, se pedepseste
cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2)Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor
stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pâna la sosirea politiei la fata locului, daca
acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea
de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto.
Art. 83
Neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (5) de catre medicul de familie, în cazul producerii
unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a
sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de
vehicul, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Art. 84
(1)Fapta savârsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuintare
indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se
pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2)Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau
modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca
în eroare participantii la trafic.
(3)Organizarea sau participarea, în calitate de conducator de vehicul sau de animale, la întreceri
neautorizate pe drumurile publice se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4)Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se
pune în pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti
participanti la trafic.
(5)Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta
produse sau substante periculoase se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Art. 85
(1)Îndeplinirea defectuoasa sau neîndeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica
periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor
reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii
tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea
integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane, se pedepseste conform legii penale.
(2)Repararea autovehiculelor având urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Art. 86
(1)Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public si
amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fara autorizatie de
constructie eliberata în conditiile legii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2)Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite în
autorizatia de constructie, eliberata în conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul
public, în cazul constructiilor amplasate în zona acestuia.
(3)Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru
semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.
(4)Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul
unui drum public sau de catre executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile
corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin
aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale.

Codul Rutier - alte capitole

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
CAPITOLUL II: Vehiculele
CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule
CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera
CAPITOLUL V: Reguli de circulatie
CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
CAPITOLUL VIII: Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei
CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Chestionare auto - 40 Teste

Aveti mai jos pregatite 40 de teste auto ce acopera tot codul rutier, acesta poate fi invatat din raspunsurile explicate la fiecare intrebare, eliminand astfel plictiseala de a citit codul rutier fara a-l intelege in totalitate.

Chestionar aleator

Intrebari teste pe categorii

Puteti rezolva fiecare intrebare individual, veti primi varianta corecta alaturi de explicatie.