Chestionare auto

CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera

Art. 291
(1)Circulatia pe drumurile publice se desfasoara în conformitate cu regulile de circulatie si cu
respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si
indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau
sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule.
(2)Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale îndrumatorilor
de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate
pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale
membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza în imediata apropiere a unitatilor de
învatamânt, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.
Art. 30
(1)Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
a)sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;
b)indicatoarele;
c)marcajele;
d)alte dispozitive speciale.
(2)Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie într-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza
astfel încât sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atât pe timp de zi, cât si pe timp de
noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie în deplina concordanta între ele, precum si într-o
stare tehnica de functionare corespunzatoare.
(3)Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei în intersectii au urmatoarele semnificatii:
a)semnalul de culoare verde permite trecerea;
b)semnalul de culoare rosie interzice trecerea;
c)semnalul de culoare galbena împreuna cu cel de culoare rosie interzic trecerea.
(4)Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se
instaleaza si se întretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz.
Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul
prealabil al politiei rutiere.
(5)Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite
se asigura, se instaleaza si se întretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de
reglementare a circulatiei stabilit în nodul rutier respectiv.
(6)Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi însotite si de dispozitive speciale de avertizare.
(7)Se interzic:
a)amplasarea, în zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu
indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte
obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stânjeneasca
participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punând în pericol siguranta circulatiei;
b)lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea
rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.
Art. 31
Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile
politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, în
urmatoarea ordine de prioritate:
a)semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;
b)semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor, prevazute la art. 32 alin.
(2) lit. a) si b);
c)semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
d)semnalele luminoase sau sonore;
e)indicatoarele;
f)marcajele;
g)regulile de circulatie.
Art. 32
(1)Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare
montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:
a)lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca în directia de mers cât mai aproape de marginea
drumului;
b)lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere;
c)lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.
(2)Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
a)pentru lumina rosie - autovehiculele apartinând politiei si pompierilor;
b)pentru lumina albastra - autovehiculele apartinând politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera,
serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale care
însotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si ale Serviciului de
Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si
autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, atunci când se deplaseaza
în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgenta;
c)pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care
însotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele
destinate întretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate în partea carosabila sau executarii
unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii
autovehiculelor ramase în pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si
tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Politiei Române poate autoriza utilizarea
dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta
ordonanta de urgenta.
(3)Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore
de avertizare.
(4)Pe autovehiculele apartinând politiei si pe cele prevazute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate si
dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic.
(5)Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de
autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.
Art. 33
(1)Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul
drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere.
(2)Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie si se efectueaza de
catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel încât aceasta sa asigure deplasarea în
siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor în vigoare.
(3)Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza în conditiile stabilite prin regulament,
în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare.
Art. 34
Conditiile de circulatie pe viaducte si în tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin
regulament, în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare.

Codul Rutier - alte capitole

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
CAPITOLUL II: Vehiculele
CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule
CAPITOLUL V: Reguli de circulatie
CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse
CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
CAPITOLUL VIII: Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei
CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Chestionare auto - 40 Teste

Aveti mai jos pregatite 40 de teste auto ce acopera tot codul rutier, acesta poate fi invatat din raspunsurile explicate la fiecare intrebare, eliminand astfel plictiseala de a citit codul rutier fara a-l intelege in totalitate.

Chestionar aleator

Intrebari teste pe categorii

Puteti rezolva fiecare intrebare individual, veti primi varianta corecta alaturi de explicatie.