Chestionare auto

CAPITOLUL II: Vehiculele

Art. 7
Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind
siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.
Art. 81
Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse
medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate.
Art. 9
(1)Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si
tramvaiele trebuie sa fie omologate în conditiile legii.
(2)Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si
Internelor - Inspectoratul General al Politiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3)Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata în conditiile
legii.
(4)Pentru a fi mentinute în circulatie, vehiculele înmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.
(5)Inspectia tehnica periodica se efectueaza în statii autorizate, conform legislatiei în vigoare.
(6)Pentru autovehiculele apartinând institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si în statii proprii, autorizate potrivit legii.
Art. 10
(1)Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere
tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor
neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.
(2)Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii
tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, împreuna cu
institutiile abilitate de lege.
Art. 11
(1)Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le înmatriculeze sau sa le
înregistreze, dupa caz, înainte de a le pune în circulatie, conform prevederilor legale.
(2)La înmatriculare, proprietarii vehiculelor sau detinatorii mandatati ai acestora, cu exceptia
vehiculelor noi, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii sau a identificarii acestora de catre
autoritatea competenta, în conditiile legii, dupa caz, precum si atestarea faptului ca vehiculul nu este
reclamat ca fiind furat din tara sau strainatate.
(3)Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente
înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricarei modificari a datelor de
identificare a vehiculului respectiv.
Art. 12
(1)Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau împinse cu mâna si a
bicicletelor, trebuie sa fie înmatriculate ori înregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de
înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele în vigoare.
(2)Vehiculele care nu sunt supuse înmatricularii sau înregistrarii pot circula pe drumurile publice
numai în conditiile prevazute prin regulament.
Art. 13
(1)Autovehiculele si remorcile se înmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta în a
carei raza teritoriala proprietarii îsi au domiciliul, resedinta ori sediul, în conditiile stabilite prin
reglementarile în vigoare.
(2)Autovehiculele din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Administratiei si
Internelor, precum si cele ale Serviciului Român de Informatii se înregistreaza la aceste institutii si pot,
dupa caz, sa fie înmatriculate în conditiile prevazute la alin. (1).
(3)Pâna la înmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei
autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.
(4)La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau
remorci li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba, în conditiile stabilite prin
regulament.
(5)Evidenta vehiculelor înmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul îsi are
domiciliul, resedinta sau sediul.
Art. 14
(1)Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate în lucrari de
constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatricularii, precum si vehiculele cu
tractiune animala se înregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora.
(2)Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatricularii sau înregistrarii, precum si cele care nu se
supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 16
(1)Autoritatea care efectueaza înmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci elibereaza
proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de înmatriculare conform categoriei sau
subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de înmatriculare. În
cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea în
certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si a datelor de identificare a detinatorului mandatat.
(2)Autovehiculele se încadreaza în una din urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb
ori în una din subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, în categoria Tv, în
conditiile stabilite în regulament.
(3)Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistreaza
elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de înregistrare, conform categoriei
sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.
(4)Forma, dimensiunile si continutul certificatului de înmatriculare si ale certificatului de înregistrare
se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(5)Este interzisa punerea în circulatie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate
placute cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca
acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum si în cazul în care certificatul de
înmatriculare sau de înregistrare este retinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept
de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat.
Art. 17
Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se
anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost încalcate normele legale
referitoare la aceste operatiuni.
Art. 18
(1)Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat înmatricularea sau
înregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, în urmatoarele cazuri:
a)proprietarul sau mandatarul acestuia doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada
depozitarii acestuia într-un spatiu adecvat, detinut în conditiile legii;
b)proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrarii vehiculului;
c)la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în conditiile legii;
d)la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei
autoritati decât cea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea;
e)la scoaterea definitiva din România a vehiculului respectiv.
(2)Radierea din evidenta a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se
poate face în baza hotarârii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat
înmatricularea sau înregistrarea.
(3)Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.
(4)Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se
radiaza din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.
Art. 181
În cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de înmatriculare sau de
înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea
unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în conditiile stabilite de autoritatea competenta.
Art. 19
Procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau
pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se
publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Codul Rutier - alte capitole

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule
CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera
CAPITOLUL V: Reguli de circulatie
CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse
CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
CAPITOLUL VIII: Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei
CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Chestionare auto - 40 Teste

Aveti mai jos pregatite 40 de teste auto ce acopera tot codul rutier, acesta poate fi invatat din raspunsurile explicate la fiecare intrebare, eliminand astfel plictiseala de a citit codul rutier fara a-l intelege in totalitate.

Chestionar aleator

Intrebari teste pe categorii

Puteti rezolva fiecare intrebare individual, veti primi varianta corecta alaturi de explicatie.